TORNAR A ROMÀNIC

134

FITXES D'OBAGA

MARE DE DÉU DE BELLVITGE

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - BarcelonsL'antic santuari de la Mare de Déu de Bellvitge,situat a la part baixa del terme de Santa Eulàlia de Provençana, probablement ja existia al segle XI quan els esposos Gotmar i Ótula vengueren el mas anomenat Amalvigiael 1057, per 30 unces d'or. Aquest nom, que també apareix documentat com a Malvige, Amalvigia o Amalviia(procedeix de les arrels godes Amali Vigiusi correspon a un antropònim femení) es transformà en el topònim actual de Bellvitgeper etimologia popular, ja que hom l'havia interpretat com a 'mal viatge'. La llegenda atribueix el canvi de mala bellal fet d'haver-se dessecat aquells terrenys pantanosos i insalubres. El creixement continu del delta per causa de les riuades ha comportat que l'església hagi anat quedant soterrada. Documentada des del 1279, unes excavacions recents del subsòl n'han localitzat els fonaments uns 4 o 5 m sota el nivell actual.

Llegir més a: 

http://www.grec.net/cgibin/ggcc01cl.pgm?USUARI=&SESSIO=&PGMORI=&NDCHEC=0600123ACCESSOS


 Coordenades del punt:
 E 425611.8414634146, N 4577913.579268293 (ED50 UTM 31N)
 Longitud: 2º 6' 34.88'' Latitud: 41º 20' 50.77'' (ETRS89 Geodèsiques)

Enllaços:

http://www.l-h.es/


    TORNAR A ROMÀNIC

134

FITXES D'OBAGA