Portada
Història i dades
La junta
Alta de soci

A G R U P A C I Ó   C Í V I C A   I   C U L T U R A L   B I S A U R A

"La Cívica" des del 1985

Núm. Reg. 8004 de Barcelona - NIF: G58636283 

 Pavelló Municipal, 1r - Porta 7  -  08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Osona)

Correspondència: Agrupació Cívica.  Cal Barber.  08588 SORA (Osona)

Tels.: 93 855 10 86 - 630 107 224  Adreça-e: lacivica@rostoll.cat

INICI BALLABISAURA ÀLBUMS

 

 

L’AGRUPACIÓ CÍVICA I CULTURAL BISAURA és una entitat amb una trajectòria llarga i ben consolidada que ha passat per diverses etapes des de l’any 1985, quan es va fundar amb els objectius de "fomentar, organitzar i promoure tot tipus d'activitats cíviques, recreatives i culturals destinades a fomentar el progrés individual i col·lectiu" i "contribuir a la normalització de totes les llibertats pròpies del nostre país".

 

 

 

La Mercè Gost i Torrentbò és l'actual presidenta de la Cívica

És una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda i que disposa dels seus estatuts. Diferents juntes l’han presidida al llarg de tots aquest anys. També compta amb un centenar de socis que amb una aportació simbòlica (de 12 € l’any) ajuden i col·laboren amb l’entitat.

La junta actual consta de: president, vicepresident, tresorer, secretari i també de sis vocals. Cada quatre anys es fa una renovació de junta i, anualment, l’assemblea general de socis informa de totes les activitats de La Cívica i de l’estat dels comptes.

L’àmbit de treball de l’AGRUPACIÓ CÍVICA I CULTURAL BISAURA comprèn cinc pobles –els del Bisaura- per als quals organitza activitats diverses i rep, a canvi, el suport dels respectius Ajuntamets:

 • Montesquiu

 • Sant Quirze de Besora

 • Santa Maria de Besora

 • Sora

 • Vidrà

 

SORA

VIDRÀ

MONTESQUIU

ST. QUIRZE DE BESORA

STA. MARIA DE BESORA


Durant la primera etapa es van dur a terme campanyes de solidaritat amb altres pobles (Eritrea, sensibilització cap a problemàtiques socials (donació d'òrgans)); mediambientals (contaminació d'aqüífers, presentació Grup de Defensa del Ter); organització de visites culturals (Barri jueu de Girona, obres de teatre a Barcelona; musicals (audició de jazz, concert d'armònica); tallers (de romanços a càrrec de Jaume Arnella, de balls d'envelat per la Núria Quadrada).

També es van portar els escacs a l'escola, es feren concursos de fotografia i un taller de música per adults amb las compra d'instruments diversos.

Finalment, es va col·laborar amb la Cooperativa Unió d'Amics I es van aconseguir subvencions per la millora i reforçament de l'edifici i la reobertura del cafè, que serviria de seu social de l'agrupació.


Després d’un parèntesi, LA CÍVICA va tornar a engegar amb força el 1996, amb gent nova al capdavant i també amb noves il·lusions; així va començar el BallaBisaura, un cicle de música tradicional per al Bisaura i que de seguida es va conèixer en altres comarques tenint una molt bona acceptació tant a nivell de públic com dels mitjans de comunicació.

Actualment, totalment consolidat, el cicle inclou el CantaBisaura, que és una trobada-taller de cançó popular amb assistència de cantaires vinguts d'arreu i, des de fa un parell d'edicions, un taller d'un cap de setmana de dansa internacional.

Els recursos econòmics de l’AGRUPACIÓ CÍVICA I CULTURAL BISAURA estan constituïts pels següents ingressos:

 • Quotes de socis.

 • El benefici de les manifestacions culturals, recreatives o de qualsevol altra mena que organitzi o en què participi.

 • Les subvencions i donacions d’autoritats i entitats oficials o particulars.


SOL·LICITUD D'ALTA DE SOCI

 • Cliqueu AQUÍ per descarregar l'arxiu de sol·licitud.

 • Complimenteu-lo i envieu-lo a lacivica@rostoll.cat com un arxiu adjunt

 • Si voleu també el podeu imprimir i enviar la següent adreça:

Agrupació Cívica i Cultural Bisaura

Cal Barber

08588 - SORA (Osona)